Leasing
 
 
Leasen is een bijzondere vorm van huren van duurzame productiemiddelen. De kern van leasen is dat men niet direct over de benodigde financiële middelen behoeft te beschikken wanneer men gebruik wil maken van duurzame productiemiddelen. Bij leasing onderscheidt men 2 vormen namelijk, Financial lease en Operational lease.
Om duidelijk te maken wat de onderlinge verschillen zijn, volgen hieronder een aantal voorbeelden.
 

Financial lease:

het leasecontract is tussentijds niet opzegbaar;
heeft een langere looptijd;
er is een koopoptie opgenomen;
het economische en technische risico ligt bij de lessee, oftewel de leasingnemer;
de lessor blijft juridisch eigenaar;
het geleaste object wordt aan de debetzijde van de balans opgenomen en de betalingsverplichtingen aan de     creditzijde.

 

Operational lease:

de leaseperiode is van korte duur, het gaat vaak om tijdelijk gebruik door piekbelasting;
vanwege het kortlopende karakter is er geen koopoptie opgenomen;
het onderhoud en dergelijke komen voor rekening van de lessor;
het economische en technische risico ligt bij de lessor;
de lessor blijft juridisch eigenaar;
het geleaste object wordt niet op de balans opgenomen.

 

Belangrijke zaken die bij de keuze voor een leasing aan de orde komen zijn:

wel of geen aanbetalingstermijn;
wel of geen slottermijn;
de looptijd;
rente;
onderhoudskosten.

 
 
 
   
Kooiker Gezondheidszorg | Spoelerstraat 48 | 7461 TW Rijssen | Tel: +31 (0)548 540755 | E-mail: info@kooikergezondsheidzorg.nl
Algemene voorwaarden | Kooiker Automatisering © 1998 - 2015