Opstellen van een organisatieplan
 
 
In het contract tussen de zorginstelling en Kooiker Gezondheidszorg dient duidelijk opgenomen te worden hoe de onderlinge contacten worden georganiseerd. Erg belangrijk is het dat tussen de accountmanager van Kooiker Gezondheidszorg en de ICT-coördinator van de desbetreffende zorginstelling duidelijk afspraken worden gemaakt over de uit te voeren en te bewaken activiteiten.
Om misverstanden te voorkomen en een goede coördinatie te realiseren is het belangrijk dat de levering en het onderhoud van de hardware, software en netwerk onder regie van één partij valt.
Als basis van een goede taakverdeling geldt dat de ICT-coördinator van de zorginstelling de eerstelijns taken uitvoert en Kooiker Gezondheidszorg de tweedelijns activiteiten voor haar rekening neemt.
 
Omdat de ICT-coördinator op locatie aanwezig is, zou die de volgende eerstelijns activiteiten kunnen uitvoeren:
 
signaleren van problemen;
kleine problemen mogelijk zelf verhelpen;
contact onderhouden met Kooiker Gezondheidszorg over storingen;
bestellingen doorgeven aan Kooiker Gezondheidszorg;
controleren van door Kooiker Gezondheidszorg uitgevoerde werkzaamheden.
 
Kooiker Gezondheidszorg zou de volgende tweedelijns activiteiten kunnen uitvoeren:
 
inventariseren van de huidige status van de ICT-infrastructuur;
inventariseren van de wensen over de toekomstige ICT-infrastructuur;
advies uitbrengen over de huidige status en wensen;
leveren en installeren van nieuwe hard- en software;
uitvoeren van preventieve onderhoudswerkzaamheden;
uitvoeren van regressieve onderhoudswerkzaamheden;
● beschikbaar stellen van een helpdeskfunctie.
 
 
 
   
Kooiker Gezondheidszorg | Spoelerstraat 48 | 7461 TW Rijssen | Tel: +31 (0)548 540755 | E-mail: info@kooikergezondsheidzorg.nl
Algemene voorwaarden | Kooiker Automatisering © 1998 - 2015